Voyna i mir lev tolstoy 3 tom Shkolnyy vals na 1 sentyabrya Афганистан. Фото. Мы. Выпуск #33. Photo. Soviet.


Предыдущая Список Следующая

Госпиталь.
Victim of the landmine.