Dostoevskiy unizhennye i oskorblennye fb2 Standartnye zvuki dlya ks 1.6 Афганистан. Фото. Мы. Выпуск #17. Photo. Soviets. Afghanistan


Хинджан. Весна 1980 года. Тише едешь - дальше будешь.

Хинджан. Весна 1980 года. Тише едешь - дальше будешь.
Khinjan. Spring, 1980. The armored carrier on repairs.