Khushnud ne bupti mr3 Mech prednaznacheniya vedmak fb2 Interfeys dlya l2 interlyud Афганистан. Фото. Мы. Выпуск #16. Photo. Soviets. Afghanistan


1986. Афганские дорожки…

1986. Афганские дорожки...
1986. Afghan roads...