Solfedzhio 4 klass davydova Torg-12 obrazets zapolneniya Sesiliya akhern kleymo fb2 Афганская война 1979-1989. Фото из почты. Выпуск # 13. Photos from E-mail. Afghanistan


pred.gif (693 bytes) sled.gif (697 bytes)

Бадахшан. Бойцы с местными ополченцами.

5. Бадахшан. Бойцы с местными ополченцами.