Serial kobra 11 dorozhnaya politsiya vse sezony Eswv2 dlya ks 1.6 vkh Афганистан. Фото. Мы. Выпуск #12. Photo. Soviets. Afghanistan


Предыдущая Список Следующая

mi12.gif (26324 bytes)

12. Лето 1987. Дорога Кабул - Чарикар.
Summer 1987. The road Kabul - Charikar