Bulgakov pokhozhdeniya chichikova Msi gaming app windows 10 x64 Kaspiyskiy gruz-bryus vsemogushchiy Афганистан. Фото. Мы. Выпуск #10. Photo. Soviets. Afghanistan


Предыдущая Список Следующая

we9.jpg (14715 bytes)

9. Кабул. Лето 1987. Первые игрушки...
Kabul City. Summer 1987. The first toys...